Banery reklamowe

Potrzebujesz banner reklamowy? Poznaj możliwości!

Banery reklamowe umieszczane na ulicach to nadal bardzo popularna forma reklamy mimo, iż wydaje się, że Internet i reklama internetowa przejęły ten rynek. Okazuje się, że dodatkowo ta forma reklamy jest coraz bardziej rozwijana. Jeśli interesuje reklama w taki właśnie sposób, poznaj swoje aktualne możliwości.

Rynek reklamowy bardzo się rozwinął, w związku z czym chcąc zakupić baner reklamowy mamy do wyboru wiele rodzajów, w tym trzy najbardziej popularne. Podział dokonano ze względu na zastosowany do druku materiał:

Banery front lit – baner jednostronny
Banery blockout – baner dwustronny
Banery baclight – baner do podświetleń

Aby wybrać prawidłowo niezbędne jest zapoznanie się z dokładną charakterystyką każdego typu.