Plakaty

Odpowiednia promocja projektów unijnych

Jak wiadomo, dzięki obecności Polski w projektach unijnych nasze organizacje pozarządowe otrzymują szansę na ogromne dotacje, mówią o tym plakaty (zobacz: https://fototapety.art/dekoracje/plakaty/), reklamy, filmy na portalach. Pieniądze z nich pochodzące można wykorzystać do realizacji wybranych, szczegółowo opisanych projektów, których wspólnym celem jest po prostu poprawa jakości życia Polaków i innych mieszkańców naszego kraju. Jednak trzeba pamiętać, że jednym z warunków korzystania ze wsparcia unijnego jest odpowiednia promocja i ciągłe informowanie opinii publicznej o tym, skąd pochodzą wykorzystane na realizację projektu środki. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju formy reklamy i promocji.

Wśród nich są oczywiście plakaty drukowane. Według unijnych wytycznych muszą one zawierać oczywiście takie dane jak nazwę osoby lub instytucje realizującej dany projekt, nazwę samego projektu oraz, co chyba w tym przypadku najważniejsze, logo funduszu, z którego bezpośrednio pochodzi dotacja. Takie zasady obowiązują również w przypadku innych dotacji, miejskich, czy też wojewódzkich. Oczywiście na wszelkie formy promocji budżet projektu zakłada odrębne środki.